پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

قتل عام کودکان در قانا لکه ننگی درسینه تاریخ است به زبانهای مختلف انزجارم را بیان میکنم                                       مرگ بر آمریکا                       آمریکا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید