پست های ارسال شده در مهر سال 1386

دارا موبايل دارد٫ سارا حجاب ندارد

یک عمر خوانده بودیم     دارا انار دارد.... در دستهایش امروز سارا تفنگ دارد                                                  با  دشمنان  دارا  ٫  او  قصد  جنگ  دارد هنگام جنگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 33 بازدید